Fortsätter med panelen. Mycket måttande :-)

 
 

Nästan klart

 
  Klar. Ratten tog vi bort så länge då den var i vägen.

 
  Slipa, slipa, slipa

 
  All el borta, sen växte ett nytt trassel tyvärr fram. De kablar som är med till instrumenten har flybridge förlägningar som inte går att ta bort.

 
  Gamla isoleringen hade släppt på en del ställen, det limmade jag fast igen med CascoFlex

 
  Och ny isolering sattes upp. Liggunderlag :-)

 
  Toaletten blev förråd