28 ton kranbil kom ner i klubben trots snö och halka.

 
 

Och lyfte upp Nemo som det vore en liten leksak

 

 

 
  Mot Vindö!

 
  Första och sista gången uppe på Djuröbron
 
  Framme hos Gustafssons