Vår första tur bortsett från transporten hem. Här ligger vi i säck.